เรืองสิริวรรณวอเตอร์

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ  2560 เกิดขึ้นจากการเล็งเห็น การพัฒนาของประเทศ และในกลุ่มอาเซียน ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ที่ต้องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงได้มองหาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำเสียได้และยังเหมาะสมกับทางเกษตรกรรม ในราคาไม่แพงและเหมาะสม สามารถติดตั้งถังได้ทุกพื้นที่ ไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว

อ่านประวัติบริษัทเพิ่มเติม

ถังน้ำของเรา

ถังเก็บน้ำประปา ในระบบสำรองน้ำ

ถังเก็บน้ำในระบบอุตสาหกรรม

ถังเก็บน้ำดับเพลิง

ถังหมักก๊าซชีวภาพ

ถังตกตะกอน

ถังสั่งผลิต (Made to order)

ต้องการถังน้ำสั่งผลิต?

ทางเรืองสิริวรรณวอเตอร์มีบริการผลิตและออกแบบถังน้ำตามสเปคที่คุณต้องการ เรายินดีให้คำปรึกษาการผลิตถังน้ำที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือโครงการของคุณ พร้อมผลิตและติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์