ประวัติบริษัท

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ  2560 เกิดขึ้นจากการเล็งเห็น การพัฒนาของประเทศ และในกลุ่มอาเซียน ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ที่ต้องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และ สามารถที่จะนำน้ำเสีย จากภาคอุตสาหกรรม นำกลับมาใช้ยังภาคเกษตรได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพ ทางบริษัทจึงได้มองหาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำเสียได้และยังเหมาะสมกับทางเกษตรกรรม ในราคาไม่แพงและเหมาะสม สามารถติดตั้งถังได้ทุกพื้นที่ ไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว จึงได้ ก่อตั้ง บริษัท เรืองสิริวรรณ วอเตอร์ จำกัด ขึ้น เพื่อผลิต ถังบรรจุ น้ำ และน้ำเสียจากอุตสาหกรรมนำเข้ามาบำบัด

สาส์นจากผู้บริหาร

คุณชัยรัช ปุณสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการบริษัท

Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta. Quisque ut nulla at nunc vehicula lacinia. Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh. Lorem ipsum nulla amos eget purus vel mauris tincidunt tincidunt nibh tortor.

ruangsiriwan@gmail.com

คุณนนลณีย์ เรืองสิริวรรณ

ผู้จัดการทั่วไป

Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta. Quisque ut nulla at nunc vehicula lacinia. Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh. Lorem ipsum nulla amos eget purus vel mauris tincidunt tincidunt nibh tortor.

nonlanee.rsw@gmail.com